آگاهانه دوست داشتن

نویسنده: نویسندگان مؤسسۀ مدرسۀ زندگی

مترجم: صنوبر رضاخانی

رده‌بندی: مدرسه زندگی

تعداد صفحه: ۱۳۸

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۸

شابک:

978-600-6047-72-0

موضوعاتی که به اندازۀ روابط مایۀ شادکامی ما می‌شوند اندک‌اندــ در عین‌حال، موضوعاتی هم که به اندازۀ همین روابطموجب بدبختی و ناامیدی‌مان می‌شوند محدود است.. اشتباه ما این‌جاست که تصور می‌کنیم با دانش چگونه عشق¬ورزیدن به دنیا می‌آییم و به همین دلیل مدیریت رابطه را مهارتی غریزی و آسان می‌پنداریم. در این کتاب موضوع با دیدی متفاوت بررسی می‌شود: این‌که عشق¬ورزیدن مهارتی است آموختنی، نه صرفا هیجانی تجربه‌کردنی. براساس این فرض، به شیوه‌ای ظریف با مسائل مهم روابط‌مان، از بحث¬و¬جدل گرفته تا رابطۀ جنسی و ارتباط مؤثر آشنا می‌شویم و پی می‌بریم که دیگر نباید کامیابی در عشق را منوط به شانس و اقبال بدانیم.