اعتماد به نفس بیشتر داشتن

نویسنده: مؤسسه «مدرسه زندگی»

مترجم: زهره خلیلی

رده‌بندی: مدرسه زندگی

تعداد صفحه: ۶۸

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۹

شابک:

تفاوت موفقیت و شکست اغلب مربوط است به مفهومی که سیستم آموزشی استاندارد ما هرگز به آن نزدیک نمی‌شود: اعتمادبه‌نفس. این کتاب ما را با موانع تحقق توانایی‌های‌مان آشنا می‌کند و به مسائلی می‌پردازد مثل سندرم شیّادی، باطن زندگی افراد برجسته، و آنچه نیچه و مونتنی و نیز دیگر فیلسوفان دربارۀ جسارت و انعطاف‌پذیری می‌گویند.
بیشتر ما درجاتی از اعتمادبه‌نفس را داریم و با همان سر می‌کنیم، و تصور می‌کنیم داشتن آن منوط به خوش‌شانسی است، اما خلاف آن صحیح است. اعتمادبه‌نفس مهارتی است که بر اساس تصور ما از جایگاه‌مان در جهان به دست می‌آید و می‌توان رموز کسب آن را آموخت.