اولین سنگ

نویسنده: کارستن ینسن

مترجم: وفا آبکناری

رده‌بندی: ادبیات داستانی

تعداد صفحه: ۹۴۲

چاپ اول، تهران،

شابک:

رمان اولین سنگ سرنوشت جنگ افغانستان را از دیدگاه انسان‌دوستانۀ کارستن ینسن، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر دانمارکی، روایت می‌کند که از تجربۀ سی‌سالۀ او سرچشمه می‌گیرد. داستان آسیب‌های جنگ را به تصویر می‌کشد. خواننده همراه جوخه‌ای داوطلب از جوانان دانمارکی از پایگاه بیرون میآید و روستاها و شهرهای افغانستان را از هلمند تا حیاط خلوت افغانستان در کویتۀ پاکستان درمی‌نوردد. او شاهد دگرگونی آن‌هاست. با خوشی‌شان می‌خندد و با درد‌شان می‌گرید. داستانی است هیجان‌انگیز که همۀ دست‌اندرکاران جنگ را یک به یک به تصویر می‌کشد ــ از طالبان و نیروهای ناتو، دولت ناکارآمد و فاسد، جنگ‌سالاران و شبه‌نظامیان گرفته تا مخوف‌ترین مزدوران خارجی که از دل شرکت‌های خصوصی بیرون آمده‌اند. ینسن کاری می‌کند که خواننده با سربازان دانمارکی پیوسته احساس نزدیکی کند و دریابد که آرمان‌گرایی، عشق و نوع‌دوستی چگونه در کورۀ جنگ ذوب می‌شود و انتقام، بی‌عدالتی و تروریسم از آن زاده می‌شود.