بچه‌ها

نویسنده: آن انرایت

مترجم: زهره خلیلی

رده‌بندی: ادبیات و زندگی

تعداد صفحه: ۱۱۰

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۸

شابک:

کودکان بزرگ‌ترین رازند، سخت‌ترین آزمون و ماندگارترین عشق ما. آن اِنرایت در کتاب خود شور، سردرگمی و سعادت بی‌حدوحصر خود از تجربۀ بچه‌داری، از خستگی‌های اوایل بارداری تا اولین لبخندها و شب‌های بیداری را شرح می‌دهد. کتاب حاضر برش هوشمندانه‌ای است از کتاب بچه‌دار شدن.