تا طلاق نگرفتند کتاب ننوشتند

نویسنده: فردین علیخواه

رده‌بندی: بین-رشته‌ای

تعداد صفحه: ۱۶۰

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷

شابک:

978-600-6047-88-1‬‬‬‬‬‬‬‬

تا طلاق نگرفتندکتاب ننوشتند نوشته‌های کوتاه یک جامعه‌شناس ایرانی دربارۀ واقعیت‌های جامعۀ ایرانی است. نویسنده در این کتاب نگاهی غیرمعمولی به پدیده‌های معمولی انداخته است و نگاهی معمولی به پدیده‌های غیرمعمولی! زندگی روزمرۀ ایرانی کانون توجه او برای یافتن موضوع و مضمون بوده و نثر کتاب فارغ از قلنبه‌گویی‌های رایج است.