درباره مدیریت تغییر

نویسنده: نویسندگان هاروارد بیزینس ریویو

مترجم: سیدمحمد تقی‌زاده مطلق

رده‌بندی: مدیریت کاربردی

تعداد صفحه: ۳۲۲

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷

شابک:

اغلب پروژه‌های تغییر در شرکت‌ها با شکست روبه‌رو می‌شوند.
پروژة شما نباید با شکست روبه‌رو بشود.
اگر به موضوع مدیریت تغییر علاقه دارید، این ۱۰ مقاله را بخوانید. ما از میان صدها مقالة هاروارد بیزینس ریویو مهم‌ترین مقاله‌ها را در این زمینه انتخاب کرده‌ایم.
کارشناسان در این مقاله‌ها شناخت‌ها و توصیه‌هایی را که نیاز دارید در اختیار شما می‌گذارند:

  • تغییر را در هشت مرحلة بسیار مهمش رهبری کنید.
  • مسئلۀ تغییر را مبرم تلقی کنید.
  • عادت به وضع موجود را برطرف کنید.
  • تعهد ایجاد کنید.
  • منفی‌بافان را ساکت کنید.
  • درد تغییر را به حداقل برسانید.
  • منابع را متمرکز کنید.
  • هنگامی‌که کسب‌وکار خوب است، محرک تغییر باشید.