دربارۀ مدیریت افراد

نویسنده: نویسندگان هاروارد بیزینس ریویو

مترجم: سیدمحمد تقی‌زاده مطلق

رده‌بندی: مدیریت کاربردی

تعداد صفحه: ۲۲۴

چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۷

شابک:

978-600-6047-66-9

حتی اگر مدیری کارکشته باشید، مدیریت افراد باز هم مشکل است
اگر با مقولۀ مدیریت افراد دست‌وپنجه نرم می‌کنید، این ۱۰ مقاله را بخوانید.
. سبک‌های مدیریتی خود را با افرادتان تطبیق دهید. . با دادن مسئولیت بیشتر، نه پول بیشتر، به افراد انگیزه بدهید. . از مدیران بارِ اولی حمایت کنید. . با جویا شدن نظرات افراد اعتماد به وجود آورید. . به افراد باهوش یاد بدهید که از شکست‌ها بیاموزند. . تیم‌هایی با عملکرد برتر به وجود آورید. خود را مدیریت کنید.