درباره مدیریت افراد

نویسنده: نویسندگان هاروارد بیزینس ریویو

مترجم: سیدمحمد تقی‌زاده مطلق

رده‌بندی: مدیریت کاربردی

تعداد صفحه: ۲۲۴

چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۷

شابک:

978-600-6047-66-9

حتی اگر مدیری کارکشته باشید، مدیریت افراد باز هم مشکل است.
اگر با مقولۀ مدیریت افراد دست‌وپنجه نرم می‌کنید، این ۱۰ مقاله را بخوانید.

  • سبک‌های مدیریتی خود را با افرادتان تطبیق دهید.
  • با دادن مسئولیت بیشتر، نه پول بیشتر، به افراد انگیزه بدهید.
  • از مدیران بارِ اولی حمایت کنید.
  • با جویا شدن نظرات افراد اعتماد به وجود آورید.
  • به افراد باهوش یاد بدهید که از شکست‌ها بیاموزند.
  • تیم‌هایی با عملکرد برتر به وجود آورید.
  • خود را مدیریت کنید.