دربارۀ همکاری

نویسنده: نویسندگان هاروارد بیزینس ریویو

مترجم: سیدمحمد تقی‌زاده مطلق

رده‌بندی: مدیریت کاربردی

تعداد صفحه: ۱۶۰

چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۷

شابک:

978-600-6047-40-9

نیروهای خود را به نیروهای داخل و خارج سازمان پیوند دهید تا سخت‌ترین مشکلات را حل کنید
. اگر به اهمیت موضوع همکاری توجه دارید، این ۱۰ مقاله را بخوانید. . روابط نیرومندی با بالا، پایین و در عرض سازمان به وجود آورید. . در سازمان‌تان فرهنگ همکاری ایجاد کنید. . سیلوها را در هم‌ شکنید. . از تبادل اطلاعات غیررسمی بهره‌برداری کنید.