درباره همکاری

نویسنده: نویسندگان هاروارد بیزینس ریویو

مترجم: سیدمحمد تقی‌زاده مطلق

رده‌بندی: مدیریت کاربردی

تعداد صفحه: ۱۶۰

چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۷

شابک:

978-600-6047-40-9

نیروهای خود را به نیروهای داخل و خارج سازمان پیوند دهید تا سخت‌ترین مشکلات را حل کنید.
اگر به اهمیت موضوع همکاری توجه دارید، این ۱۰ مقاله را بخوانید.

  • روابط نیرومندی با بالا، پایین و در عرض سازمان به وجود آورید.
  • در سازمان‌تان فرهنگ همکاری ایجاد کنید.
  • سیلوها را در هم‌ شکنید.
  • از تبادل اطلاعات غیررسمی بهره‌برداری کنید.