ساعت جزر و مد

نویسنده: داستان زنان ژاپن

مترجم: زهره خلیلی

رده‌بندی: ادبیات داستانی

تعداد صفحه: ۴۲۱

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷

شابک:

داستان‌های این مجموعه طیف وسیعی از موقعیت‌ها و سبک‌های ادبی را در بازۀ زمانی یک قرن دربرمی‌گیرد. چنین رنگین‌کمانی از صداهای متفاوت را در کمتر مجموعه‌ای می‌توان دید.
برخی از نویسندگان این مجموعه شهرت جهانی دارند و برخی دیگر نویسندگانی‌اند که شهرتی نداشته‌اند اما به تازگی دوباره کشف شده‌اند. در بخش آخر کتاب توضیحات مفصلی در معرفی نویسنده‌ها و برهۀ تاریخی فعالیت آن‌ها آمده است که خواندن داستان‌ها را جذاب‌تر می‌کند.
روایت‌های این مجموعه شرح دشواری‌های زندگی قهرمانان داستان‌هاست، و تغییرات فرهنگی و اجتماعی زنان ژاپن را در گذری صدساله به خوبی نشان می‌دهد. شباهت زندگی زنان ژاپنی و زنان ایرانی در این روایت‌ها این کتاب را برای خوانندگان جذاب می‌کند.