شادمانه آرام گرفتن

نویسنده: نویسندگان مؤسسۀ مدرسۀ زندگی

مترجم: مهرناز شیرازی عدل

رده‌بندی: مدرسه زندگی

تعداد صفحه: ۱۷۵

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۸

شابک:

978-600-6047-93-5‬

ما بعضی از مهارت‌های زندگی را با وجود اهمیتی که دارند اغلب نادیده می‌گیریم؛ مهارتی نظیر حفظ آرامش یکی از آن‌هاست. بدترین تصمیمات و روابط ‌ما تقریبا همیشه حاصل ازدست‌دادن آرامش و فروافتادن به ورطۀ اضطراب و پریشانی است. اما خوشبختانه توانایی حفظ آرامش می‌تواند با تکرار و تمرین بهبود پیدا کند. ما مجبور نیستیم جایی که اکنون هستیم بمانیم: می‎‌توانیم واکنش‌مان را در برابر چالش‌های هرروزه تغییر دهیم. می‌توانیم هنر آرام ماندن را به خودمان یاد بدهیم، نه با تنفس آرام یا با نوشیدن چای‌های مخصوص، بلکه با تفکر. این کتاب مهم‌ترین عللی را که باعث اضطراب در ما می‌شود مورد بررسی قرار می‌دهد و به ما می‌آموزد که در برابر خشم و هراس از خودمان محافظت کنیم.