قطارهای «مراقبت ویژه»

نویسنده: بهومیل هرابال

مترجم: سما قرایی

رده‌بندی: ادبیات داستانی

تعداد صفحه: ۱۰۷

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷

شابک:

978-600-6047-64-5

اوایلِ سال ۱۹۴۵ است و آلمان‌ دارد در جنگ شکست می‌خورد. داستان در دهکده‌ای می‌گذرد که راویِ آن در ایستگاه راه­آهن مشغول کار است و شاهد عینی بسیاری از وقایع. راوی جوانی است که از یک­سو درگیر ماجراهای عاطفی است و از سوی دیگر نمی‌تواند به جنگی که هنوز ادامه دارد بی‌اعتنا بماند.