هفت روز با فلسفه

نویسنده: مل تامسون

مترجم: فاطمه زمانی

رده‌بندی: بین-رشته‌ای

تعداد صفحه: ۱۲۵

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۸

شابک:

از سوالی شروع می‌کنید و به سوال‌های دیگری می‌رسید. از «خود» شروع می‌کنید، اما می‌بینید مسائل متافیزیک و مذهب به ذهن‌تان راه می‌یابند. به سراغ علم می‌روید اما با اخلاق مواجه می‌شوید. وارد حوزۀ شناخت می‌شوید اما با مسائل زبانی روبه‌رو می‌شوید. دغدغۀتان سیاست است اما لزوم شناخت منطق را می‌فهمید. با استفاده از مهارت‌هایی که با فلسفه‌ورزی به دست می‌آورید می‌توانید ایده‌های‌تان را ترکیب کنید، آن‌ها را به هم ربط بدهید و در حوزه‌های مختلف آن‌ها را بیازمایید.
کتاب هفت روز با فلسفه مهم‌‍‌ترین مسائل فلسفی را به زبانی ساده توضیح می‌دهد. در هر فصل کتاب (یا به عبارت دیگر، در هر روز هفته) با یکی از اساسی‌ترین موضوعات فلسفه آشنا می‌شوید:
شنبه: مانند فیلسوفان به مسئلۀ شناخت می‌اندیشید.
یکشنبه: می‌بینید علم چیست و چگونه جهان خارج را می‌شناسیم.
دوشنبه: می‌بینید چگونه سخن می‌گوییم و ‌می‌اندیشیم و این امر چگونه بر نحوۀ حل و فصل مسائل فلسفی تأثیر می‌گذارد.
سه شنبه: می‌بینید منظورمان از «ذهن» چیست و ذهن با جسم چه رابطه‌ای دارد.
چهارشنبه: می‌آموزید که فیلسوفان چگونه با مسئلۀ دین مواجه می‌شوند.
پنج شنبه: به سراغ اخلاق می‌روید، یعنی درمی‌یابید کار درست چیست.
جمعه: می‌بینید فیلسوفان سیاست چگونه بین نقش دولت از یک سو و آزادی‌ فردی از سوی دیگر تعادل برقرار می‌کنند.