پرتره‌های از هنر معاصر

نویسنده: کالوین تامکینز

مترجم: بهنام جلالی جعفری

رده‌بندی: هنر و فلسفه

تعداد صفحه: ۲۵۵

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴

شابک:

ویژگی این کتاب تأکید نویسنده بر شیوۀ زندگی هنرمندان است و شرایطی که بر خلق آثارشان حاکم بوده است. در روزگاری که آزادی‌های هنری نامحدود است و تعلیمات سفت‌وسخت و تکنیک‌های رسمی تضعیف شده‌اند، نگرش هنرمندان به زندگی چنان با نحوۀ خلق آثارشان گره خورده است که دیگر نمی‌توان این دو جنبه را از هم تفکیک کرد.
در این کتاب با شرحی عالی و خوش‌خوان از زندگی و کار بعضی از تأثیرگذارترین هنرمندان روزگارمان روبه‌رو می‌شوید.