چگونه به استقبال بطالت برویم

نویسنده: ایوا هافمن

مترجم: سما قرایی

رده‌بندی: مدرسه زندگی

تعداد صفحه: ۱۶۴

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۸

شابک:

آخرین بار که فرصت کردید کسل شوید کی بود؟ سکون و بی‌تحرّکی گاه چنان یأس‌آور است که آدم را از پا می‌اندازد، ولی ما در دنیای مدرن از آن سویِ بام افتاده‌ایم. ما در عصری بی‌قرار و پُرتب‌وتاب زندگی می‌کنیم. مشغولیتِ لاینقطع ظاهراً هیجان‌انگیز است، ولی از لحاظ عاطفی آشفته‌مان می‌کند و قوای ذهنی‌مان را تحلیل می‌برد. چطور به توازنی درونی برسیم و از کنار تجربه‌های زندگی‌ سَرسَری نگذریم و درست درک‌شان کنیم؟
نویسندۀ این کتاب از نیاز به پرورش کنجکاوی و خودشناسی دفاع می‌کند و نیز لذت بردن از لحظات بیکاری و معاشرتِ رو در رو. او بر اساس روانکاوی، عصب‌شناسی و همچنین ادبیات تأکید می‌کند که پسندها و اهداف‌مان را دریابیم و ذخایر درون‌مان را تجدید کنیم. نویسنده می‌خواهد با این کتاب خواننده‌ را باانگیزه‌تر از پیش به زندگی‌‌اش پیوند دهد تا تجربیاتش عمق و معنای بیشتری پیدا کند.