چگونه جایی را خانۀ خود کنیم

نویسنده: ادوارد هالیس

مترجم: سما قرایی

رده‌بندی: مدرسه زندگی

تعداد صفحه: ۱۶۰

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۸

شابک:

978-600-6047-86-7‬‬

آیا خانه واقعا همان ساختمان است؟ در زمانه‌ای که مرز بین کار و زندگی خانگی محو و محوتر می‌شود، و فن‌آوری مدرن قلمرو عمومی را وارد فضایی می¬کند که زمانی حریم شخصی و خصوصی بوده است، ادوارد هالیس از معنای خانه¬ساختن، یعنی جایی را خانه و کاشانۀ خود کردن، در دنیای امروز برای¬مان صحبت می‌کند. این کتاب کندوکاوی است در معنای حریم عمومی و خصوصی، اهمیتی که برای اشیاء فیزیکی قائلیم و انتظاراتی که از محیط خانگی‌مان داریم. نویسنده از ما می‌خواهد که در برداشت‌مان از مفهوم خانه و کاشانه تجدیدنظر کنیم.