چگونه در شهر زندگی کنیم

نویسنده: هیوگو مک‌دانلد

مترجم: سما قرایی

رده‌بندی: مدرسه زندگی

تعداد صفحه: ۱۹۲

چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۸

شابک:

978-600-6047-84-3‬‬‬‬‬‬

ارتباط ما با شهر خیلی شبیه ارتباط ما با آدم‌هاست. شهرها در عین¬حال که می‌توانند فرح بخش، سخاوتمند و الهام‌بخش باشند، این قابلیت را دارند که خطرناک، بی‌ثبات و ادراک¬ناپذیر شوند. با کتاب حاضر می‌خواهیم به این ارتباط هدف بخشیم و آن را باور سازیم. هیوگو مک‌دانلد بر این باور است که باید شهر را حس کنی تا آن را دریابی. او نمی‌گوید پهنای پیاده‌رو استاندارد چه‌قدر است، ولی نشان می‌دهد چه‌طور با چشم باز در خیابان قدم بزنید و دربارۀ هر آنچه شهر به شما عرضه می‌کند خوب تأمل کنید. این کتاب به شما کمک می‌کند در شهر حسی انسانی داشته باشید.