چگونه پیر شویم

نویسنده: آن کارف

مترجم: مهرناز شیرازی عدل

رده‌بندی: مدرسه زندگی

تعداد صفحه: ۱۹۰

چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۷

شابک:

978-600-6047-31-7

آیا شما هم سن واقعی‌تان را پنهان می‌کنید؟
جامعه به‌شدت از پیر شدن می‌ترسد و پیری را عارضه‌ای می‌داند که باید از آن اجتناب کرد و به کمک علم پزشکی آن را از بین برد. نویسندهݘ کتاب از ما می‌خواهد این تلقی از پیری را تغیــیر دهیــم. او نشـــان می‌دهد که تلقی ما از پیـری در بستــری فرهنگی و تاریخی شکل می‌گیـرد، و معتـقد است که دوره‌ی پـیر شدن می‌تواند دوره‌ای پربار و پویـا در زندگی ما باشد.
او می‌گوید اگر پیـری را بخشی از سرنوشــت‌مان بدانیم با آن کنار می‌آیـیم.