وابسته

نویسنده: بیرگیت فاندربکه

مترجم: فرهاد بازیان، منوچهر اسماعیل‌زاده

رده‌بندی: ادبیات داستانی

تعداد صفحه: ۱۱۲

چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴

شابک:

داستان وابسته، كه در سال ٢٠٠١ براى نخستين بار به چاپ رسيد، با نمایش پل ارتباطى مادرى با دخترش، هراس را در پناه خاطراتى گره‌خورده با چالش‌های عاطفی زنانه توصیف می‌کند و مادر را به واکاوی گذشته خود وامی‌دارد.