چگونه شغل دلخواه‌مان را پیدا کنیم

نویسنده: رومن کرزناریک

مترجم: صنوبر رضاخانی

رده‌بندی: مدرسه زندگی

تعداد صفحه: ۱۸۴

چاپ هفتم، تهران، ۱۳۹۷

شابک:

978-600-6047-18-8

میلِ داشتن شغلی دلخواه یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای عصر ماست، که همیشه با چالش‌هایی از قبیل پول و مقام اجتماعی همراه است. رومن کرزناریک با بهره‌گیری از حکمت موجود در رشته‌هایی چون علوم اجتماعی، روانشناسی، تاریخ و فلسفه ما را از هزارتوی انتخاب‌های متعدد عبور می‌دهد تا بر ترس خود از تغییر غلبه کنیم و شغلی را بیابیم که موجب بالندگی شود.