درس‌های نیچه برای زندگی

نویسنده: جان آرمسترانگ

مترجم: صالح نجفی

رده‌بندی: مدرسه زندگی

تعداد صفحه: ۱۶۴

چاپ هفتم، تهران، ۱۳۹۷

شابک:

978-600-6047-02-7

فریدریش نیچه (۱۹۰۰-۱۸۴۴) فیلسوف آلمانی، شاعر و منتقد فرهنگی بود.
تعالیم او مایهٔ الهام انسان‌ها در تمامی حیطه‌های زندگی بوده است، از رقصندگان و شاعران گرفته تا روان‌شناسان و هواخواهان انقلاب اجتماعی.
نیچه به ستایش خاموش و بی‌کلام یا کف‌زدن برای قهرمان خویش بسنده نمی‌کند. او می‌خواهد به راز گوته پی ببرد. می‌خواهد بداند انسان شایسته ستایش چگونه شخصی شده است که اینک هست. پرسش کلیدی همین است: کارهایی که بر ما اثر می‌گذارند و ما را بر‌می‌انگیزند درعمل چگونه صورت می‌پذیرند؟ کافی است آن‌ها را نظاره کنیم. ما می‌خواهیم بیش‌ازپیش شبیه چیزهایی شویم که ستایش ما را بر‌می‌انگیزند.