دریاسالار شناور

نویسنده: آکاتا کریستی، دوروتی ال.سایرز، جی.کی، چسترتن و ...

مترجم: شهریار وقفی‌پور

رده‌بندی: ادبیات داستانی

تعداد صفحه: ۳۱۰

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶

شابک:

978-600-6047-03-4

کتاب دریاسالار شناور کتابی غریب است، با اهمیتی تاریخی برای ادبیاتِ جنایی، هر چند که نطفه‌اش را بازی فکری یا شیطنتی حرفه‌های بسته باشد. در هر صـــورت، جمع شدنِ غول‌های عصرِ طلاییِ ژانری نوپدید در کنارِ یکدیگر اتفاقی تکرارناشدنی بوده اسـت؛ ۱۴ نویــسنده، چون چسـتـرتـن، آگاتـا کریســتی، دوروتی ال. سایـرز و آنتـونی برکلی، قواعـدی
وضـع کردنـد تـا بتواننــد در عینِ نوشـتنِ یک رمـانِ جنــایی، مانـندِ کارآگاهانِ واقعی و پلیـس‌های بالفعلِ درگیـر در پروندهݘ قتل عمل کنـند، و این به تنهایی می‌تواند فرصتی یگانه برای جنایی‌دوستان فراهم آورد.