سرشت شر

نویسنده: دارل کوئن

مترجم: بهار رهادوست

رده‌بندی: فلسفه و زندگی

تعداد صفحه: ۴۹۲

چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۵

شابک:

978-600-6047-732-4

اگر امیال بشری وجود نداشت، شری هم در کار نبود. اما توصیف شر به منزلهٔ چیزی بیرون از ارادهٔ انسان هم گمراه‌کننده است.
خانم دارل کوئن با نقد دیدگاه اخلاق‌گرایان و خردگرایان به طرح این نظریهٔ شگفت‌انگیز می‌پردازد که منشأ شر برخلاف آنچه همگان می‌پندارند خشونت نیست، بلکه رنج‌ناشی از جهل زیسته است که به پریشانی‌هایی چون خودشیفتگی، ملال، ریاکاری، توهمات خیالبافانه، خیانت، اهریمن‌سازی از دیگران و جزم اندیشی می‌انجامد.