{وقتی سازها در«هنوز» به صدا درآمدند}

۰۳ شهریور‌ماه ۱۳۹۴


چهارمین نشست از “سه شنبه های هنوز” روز سه شنبه سوم شهریور ماه با عنوان گذاری بداهه برموسیقی شرق با حضور واجرای محمد طباخیان و پارسا پورابراهیم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی نشر وکتاب فروشی هنوز؛ بی شک برگزاری نشست گذاری بداهه برموسیقی شرق را باید به فال نیک گرفت؛ این اجرا یکی ازمنحصرترین اجراهایی بود که مخاطبان موسیقی می توانستند تجربه کنند، اجرایی که یکی از مهمترین ویژگی های آن بداهه نوازی آن بود و دوهنرمند باتجربه وجوان بدون هیچ تمرینی برای نخستین بارکنارهم نشستند تا مخاطبانشان را به اجرایی منحصر به فرد میهمان کنند.
مهم ترین ویژگی موسیقی شرق که آن را جادویی می کند، سیال بودنش است و ریشه این موسیقی درهمه کشورهای منطقه یکسان است، اما بنا به باورهای مذهبی وفرهنگی هرمکان تغییراتی درآن بوجود آمده است.
دراین اجرا با انتخاب سازهارمونیوم که جزسازبندی هند, پاکستان , افغانستان و جنوب شرق ایران به شمار می رود از مرزهای موسیقی گذشتند و از آواهای مغولی شمنی، بلوچی استفاده کردند .
یکی از قطعات بداهه ای که اجرا شد همراه با بیتی از سعدی «هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای/من در میان جمع و دلم جای دیگرست» بود که اجرای آن ۲۰ دقیقه به درازا کشید و با استقبال مخاطبان روبرو شد.
دراین اجرای دوساعته سازهای متعددی چون دوتارهراتی، هارمونیوم، زنبورک وآوا توسط پارسا پورابراهیم وکاخن، ایبو درام، ایسلیپ تاپ کاخن توسط محمد طباخیان به صدا درآمدند.سازهایی که برای به صدا درآوردنشان نیاز به یک گروه بزرگ موسیقی است.