{کتاب فروشی هنوز میزبان مونولوگ بی پایان شد}

۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۴


 

به گزارش روابط عمومی کتاب فروشی نشر هنوز؛ بیست و دومین برنامه از «سه شنبه‌های هنوز» را با تاتر مستند «مونولوگ بی پایان» کاری از علی اکبرعلیزاد و اجرا توسط کتایون سالکی، مرتضی حسین زاده، علیرضا کیمنش برگزار کرد.

«مونولوگ بی پایان» نمایشی مستند است که علی اکبر علیزاده این نمایش را برپایه گفت وگو های مستند با سه نفر از افراد جامعه که صدای آن ها به گوش مردم نمی رسد، ارائه کرده است و در این اجرا سه بازیگر در حالی که هدفون در گوش داشتند عینا حرف های سه فرد مصاحبه شونده را در مقابل تماشاگران تکرار می کردند.

به گفته علیزاد این نخستین نمایش مستندی است که به شیوه گفت وگوی مستند در ایران خلق و ارائه شده است.

tmp_26717-IMG_20160106_015721-1408235027