{کتاب فروشی هنوز میزبان گروه موسیقی میدان آزادی شد}

۰۸ دی‌ماه ۱۳۹۴


بیست و یکمین برنامه “سه شنبه های هنوز” با گروه موسیقی میدان آزادی با موضوع جاودانگی تکرار، (نگاهی به موسیقی راک)  برگزار شد.

 

tmp_24091-IMG_20151230_101947700507121