{کتاب فروشی هنوز میزبان گروه مون هد شد}

۱۱ اسفند‌ماه ۱۳۹۴


سی امین برنامه “سه شنبه های هنوز” با حضور گروه مون هد، با عنوان گذر از راک متعارف، به دلیل انتشار آلبوم افق رویداد برگزار شد.

 

IMG_20160301_214222