{کتاب واقعیت سینما رونمایی شد}

۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۴


 

نشست رونمایی کتاب واقعیت سینما نوشته تادائو ساتو با ترجمه مهدی گودرزی که از سوی نشر هنوز منتشر شده است، در کتاب فروشی هنوز برگزار شد.

 

 

tmp_31872-20160204_180938436429472